Categorie: Nieuws

Iets minder eerstejaars naar universiteiten

In september begonnen ruim 44.000 eerstejaars aan een universitaire bachelorstudie. Dat is 2,4 procent minder dan vorig jaar. Techniekopleidingen lieten nog wel een opgaande lijn zien: een stijging van 3,2 procent.
Er kwamen minder vwo’ers naar de universiteit (een daling van 6 procent), terwijl het aantal buitenlandse studenten met 8 procent toenam en ook iets meer hbo’ers voor een academische bachelor kozen (3,8 procent erbij). Read more →

Stufi voor de masterfase blijft mogelijk

Er bestaat toch nog een vluchtroute voor het verkrijgen van studiefinanciering voor de masterfase. Dr. Karen Ali, hoofd van het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e, bevestigt dat het straks toch mogelijk is stufi te ontvangen. Het gaat volgens haar gelden voor studenten die per 1 augustus staan ingeschreven voor een master en die minder dan vijf jaar basisbeurs hebben ontvangen. Ali ziet het echter niet als een vluchtroute, “we voeren staand beleid uit”.
De vraag of het voor aankomende masterstudenten nu wel of niet mogelijk is om alsnog studiefinanciering te ontvangen, zweeft al weken boven de markt. Bij universiteiten en opleidingen met maandelijkse instroommomenten zou het mogelijk moeten zijn. Afgestudeerde bachelors moeten zich dan voor 1 september, de start van het nieuwe academisch jaar, hebben ingeschreven voor de master. Read more →

‘Studenten in de stress door dichtgetimmerde onderwijsprogramma’s’

Het hoger onderwijs moet flexibeler, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Studenten zouden in de stress schieten van alle eisen die nu aan hen gesteld worden.
Steeds meer studenten hebben volgens het ISO last van stress: ze mogen niet te lang over hun opleiding doen en worden ook nog eens geacht allerlei nevenactiviteiten te ontplooien omdat ze anders nooit aan een baan komen. Studenten zouden meer ontspannen zijn als het onderwijs wat flexibeler wordt. Idealiter zouden ze “meer invloed moeten kunnen uitoefenen op hun eigen studiepad”, schrijft het ISO in een rapport. Read more →

Demotiverend leenstelsel aangenomen

Utrecht, 20 januari 2015 – Het ondernemen van nevenactiviteiten en de positie op de arbeidsmarkt. Het zojuist aangenomen leenstelsel heeft als doel de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, maar zal de actieve student op de genoemde punten benadelen. Toch is de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) tevreden met de aandachtspunten in het debat vandaag en de toezeggingen van de minister die daarop zijn gedaan. “De student wordt vooralsnog niet gestimuleerd het beste in zichzelf naar boven te halen in dit leenstelsel. Wellicht brengen de toezeggingen van de minister daar verandering in”, aldus Floris-Jan ter Bruggen, voorzitter van de LKvV. Read more →

Rechten van studenten niet op orde

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overhandigen vandaag de notitie ‘De student centraal: Knelpuntennotitie over de rechten van studenten’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. De studentenorganisaties uiten hun zorgen over de rechtspositie van de student. “In een tijd waarin een steeds grotere bijdrage wordt gevraagd van studenten zijn er nog veel knelpunten in het hoger onderwijs die onder andere leiden tot studievertraging en hogere kosten”, aldus Falco Carelsz, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. De landelijke studentenorganisaties roepen de politiek, in het bijzonder de partijen achter het leenstelselakkoord, op tot onderzoek en actie om deze problemen serieus aan te pakken voordat het wetsvoorstel omtrent het leenstelsel wordt ingestemd. Read more →