Demotiverend leenstelsel aangenomen

Utrecht, 20 januari 2015 – Het ondernemen van nevenactiviteiten en de positie op de arbeidsmarkt. Het zojuist aangenomen leenstelsel heeft als doel de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, maar zal de actieve student op de genoemde punten benadelen. Toch is de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) tevreden met de aandachtspunten in het debat vandaag en de toezeggingen van de minister die daarop zijn gedaan. “De student wordt vooralsnog niet gestimuleerd het beste in zichzelf naar boven te halen in dit leenstelsel. Wellicht brengen de toezeggingen van de minister daar verandering in”, aldus Floris-Jan ter Bruggen, voorzitter van de LKvV.

Bildung was een controversiële woordkeuze vandaag, maar wordt door de verhoogde financiële druk van de wet in het geding gebracht. Als er al 2600 studenten de afweging maken niet te gaan studeren vanwege de verhoogde financiële last, vreest de LKvV voor de afweging die de toekomstige studenten gaan maken met betrekking tot het al dan niet deelnemen aan nevenactiviteiten. De LKvV roept universiteiten en hogescholen op gehoor te geven aan de oproep van Senator Engels en Ganzevoort om collegegeldvrij besturen voor iedere studentbestuurder mogelijk te maken en de toegankelijkheid van het profileringsfonds te vergroten.

In de studententijd wordt een student gevormd voor de rest van zijn leven. De stimulering voor het participeren aan nevenactiviteiten en het ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling is een vereiste om het beste in een student naar boven te halen.

Bron: LKvV