Bestuur

Het dagelijks bestuur van Compositum zal zich voor het academisch jaar 2023-2024 als volgt geconstitueren:

Marit Hulsinga Marit Tesselaar Doris Theunissen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of postadres.

Eindhovense Kamer van Verenigingen
Keizersgracht 17
5611 GC Eindhoven

info@compositum.nl