Bestuur

Het dagelijks bestuur van Compositum heeft zich voor het academisch jaar 2020-2021 als volgt geconstitueerd:

Nikola Penev Dominique Gijsbers Jan-Willem Melchers

Voorzitter…………….

Secretaris………………

Penningmeester

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of postadres.

Eindhovense Kamer van Verenigingen
Keizersgracht 17
5611 GC Eindhoven

info@compositum.nl