Bestuur

Het dagelijks bestuur van Compositum heeft zich voor het academisch jaar 2017-2018 als volgt geconstitueerd:

Niels van Hest – Voorzitter

 

Lisanne Kuntz – Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem Quaedvlieg – Penningmeester